Ysgol Reoledig Betws yn Rhos, Abergele LL22 8AW

inspection under section 10 of the School Inspections Act 1996 : school number 662/3062 : date of inspection: 22/05/2000-24/05/2000 = Ysgol Reoledig Betws yn Rhos, Abergele LL22 : arolygiad dan Adran 10 o Ddeddf Arolygiadau Ysgolion 1996 : rhif ysgol: 662/3062 : dyddiad arolygiad: 22/05/2000-24/05/2000 by Gwenan Williams

Publisher: Estyn in Cardiff

Written in English
Published: Pages: 3532 Downloads: 778
Share This

Subjects:

  • Ysgol Reoledig Betws yn Rhos (Conwy, Wales).

Edition Notes

StatementGwenan Willaims.
ContributionsEstyn.
The Physical Object
Pagination35,32p.
Number of Pages3532
ID Numbers
Open LibraryOL18499534M

  Here Ysgol Betws yn Rhos is put into focus to show its scores in relation to other schools in the area. You can also see how the primary school . This semi-detached cottage is set on the owner's working cattle and sheep farm, 3 miles from Abergele, sleeping six people in three bedrooms. - $ avg/night - Betws yn Rhos - Amenities include: Internet, Hot Tub, TV, Washer & Dryer, Parking, Heater Bedrooms: 3 Sleeps: 6 Minimum stay from 2 night(s) Bookable directly online - Book vacation rental with Vrbo. Ysgol Betws yn Rhos - Wythnos Bywyd Iach by Radio Ysgol. Playing tracks by. Alistair James, Dafydd Iwan, Sobin a'r Smaeliaid, Celt, Caban and more. Comments. Post comment. Yn ogystal, hyrwyddwn werthoedd penodol yn fisol sydd yn darparu’r disgyblion i gydweithio ag eraill o fewn yr ysgol a’r gymuned. Rydym yn hynod ffodus o gael tîm o athrawon dynamig a blaengar yn gweithio yn yr ysgol sydd yn gweithio’n galed i sicrhau fod safonau uchel yn cael eu cyflawni gan ddefnyddio strategaethau arweiniol.

Betws Yn Rhos Sports & Recreational Field, LL22 8AW: 5: Colwyn Bay Rugby Football Club Ltd: Brookfield Drive, LL28 4SW: 5: Colwyn Bay Sea Sports Association: 95 Rhos Promenade, LL28 4NG: 4: Colwyn Spice Hut: Abergele Road, LL29 9PL: 5: Compass Group at Welsh Assembly Building: Sarn Mynach, Narrow Lane, LL31 9RZ: 5: Conservative Club: Fire Station, Abergele Road, LL29 8AA: 5: Colwyn Bay Hospital Service Tea Bar & Trolley: Royal Voluntary Service Tea Bar & Trolley, Bryn Avenue, LL29 2AY: 5: Colwyn Bay Junior FC: Betws Yn Rhos Sports & Recreational Field, LL22 8AW: 5: Colwyn Bay Rugby Football Club Ltd: Brookfield Drive, LL28 4SW: 5: Colwyn Bay Sea Sports Association: 95 Rhos. Abergele 21 Market Street Abergele Conwy LL22 7AG. Pensarn Marine Road Pensarn Abergele Conwy LL22 7PR. Betws Yn Rhos Betws Yn Rhos Abergele Conwy LL22 8AW. Boscastle Cornish Stores Bridge Walk The Bridge Boscastle Cornwall PL35 0HE. Lewannick Lewannick Launceston Cornwall PL15 7QD. Boslowick 69 Boslowick Road Falmouth Cornwall TR11 4QD. Yn datblygodd yr ysgol ardal chwarae antur, a rydym yn y broses o ddatblygu ardal darllen stori yn y goedlan. Mae rhain oll yn cyfrannu tuag at ddatblygiad addysgiadol y plant. Dengys y llywodraethwyr a’r rhieni ymroddiad gwerthfawr tuag at yr ysgol yn nhermau eu .

Ysgol Babanod Abercaseg Infants School, Bethesda, Gwynedd, North Wales information for pupils, parents, teachers and governors. Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn fenter gyffrous ar gyfer ysgolion sy'n dymuno gweld mwy o'u disgyblion yn dewis taith egnïol ac iach i'r ysgol. Mae cynyddu nifer y plant sy'n cerdded, beicio neu sgwtera i'r ysgol yn rheolaidd yn cynnig nifer o fanteision - cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Website: Yn dilyn ein ymweliad i’r traeth, mae’r plant wedi penderfynu galw a r Gyngor Gwynedd i newid y poteli llefrith plastig er mwyn ceisio lleihau eu denfydd o blastig yn y dosbarth. Bydd y fideo yma yn cael ei rhannu gyda’r cyngor. Da iawn chi blant! 🌊 Following our trip to the beach, the children have decided to ask Gwynedd Council to change the use of plastic milk bottles in our. Mae Ysgol y Gorlan yn swatio’n daclus o dan ‘Greigiau’r Dre’ ar ymyl pentref Tremadog. Mae Ysbyty Alltwen yn gymydog agos, Moel y Gest yn ei ogoniant o’n blaenau a digon o dir ffermio agored o’n cwmpas. Mae’r ysgol yn gwasanaethu ardaloedd Tremadog, Prenteg, Penmorfa, Golan, Treflys a .

Ysgol Reoledig Betws yn Rhos, Abergele LL22 8AW by Gwenan Williams Download PDF EPUB FB2

Ysgol Betws yn Rhos. Navigation. Log in Home Page. Ysgol Betws Yn Rhos, Abergele - Croeso i'n gwefan. Welcome to our school website. Hysbysfwrdd Notice Board. Diwrnod HMS 5/10/20 INSET day 29th September ; Sticeri Aldi Stickers 22nd October ; Pnawn Goffi.

Ysgol Betws yn Rhos. Navigation. Log in Home Page. Contact Details. Home; Amdanom Ni / About Us; Contact Details; Ysgol Betws yn Rhos - Twitter; Ysgol Betws yn Rhos. Betws Yn Rhos. Abergele. LL22 8AW. Contact Form. Extra info Name Email Message.

Captcha. Send Website Navigation. Home; Amdanom Ni / About Us. Starter Iaith; Clybiau. A report on Ysgol Gynradd Betws yn Rhos October 1 About Ysgol Gynradd Betws yn Rhos Ysgol Betws yn Rhos is situated in the village of Betws yn Rhos, approximately five miles from the town of Abergele.

The school is under the voluntary control of the Church in Wales and is maintained by Conwy local authority. Check Ysgol Betws yn Rhos in Abergele, Dolwen Road on Cylex and find ☎contact info.

Ysgol Betws yn Rhos, Abergele, Dolwen Road, School LL22 8AW Abergele. Conwy Wales. Send message. E-mail Ysgol Betws yn Rhos Location: Dolwen Road, Abergele, LL22 8AW, Conwy Wales.

Ysgol Reoledig Betws-yn-Rhos, Betws yn Rhos, ABERGELE Denbighshire LL22 8AP Telephone: Fax: Head Teacher: Mrs. E.I. Titchiner. Local to you. What's on; Reviews; Places to go; Childcare; Education; Clubs and Classes; Parties; Eating Out.

This postcode in Betws Yn Rhos is in Wales. The postcode is within the Betws yn Rhos ward/electoral division, which is in the UK Parliamentary Constituency of Clwyd West. This page combines information for the address Betws Yn Rhos, Abergele, Wales, LL22 8AS, Ysgol Reoledig Betws yn Rhos the neighbourhood in which it resides.

This postcode in Betws Yn Rhos is in Wales. The postcode is within the Betws yn Rhos ward/electoral division, which is in the UK Parliamentary Constituency of Clwyd West. This page combines information for the address Betws Yn Rhos, Abergele, Wales, LL22 8YH, and the neighbourhood in which it resides.

Recorded name: Betws -yn-Rhos or Bettws Abergele The map is limited to records so not all place-names are being displayed for this area. Zoom in to see more. Detached house for sale in Betws Yn Rhos, Abergele LL22 - £, Buy Ysgol Betws yn Rhos, Betws yn Rhos, Abergele, Clwyd LL22 8AP: Arolwg o dan Adran 9 o Ddeddf Addysg (Ysgolion) rhif ysgol: / dyddiad yr : date of inspection: 23rdth October by Davies, Lisa Jane (ISBN: ) from Amazon's Book Store.

Everyday low prices and free delivery on eligible : Lisa Jane Davies. Ysgol Betws Yn Rhos Controlled School Abergele is a school serving its local area in Clwyd.

They are known for offering education. The phone number for Ysgol Betws Yn Rhos. The market town of Abergele, which is on the bus route from Betws yn Rhos, benefits by way of shops including Tesco supermarket, schools and leisure facilities.

The property enjoys views towards the golf course and has a tranquil stream running at the bottom of the garden. Perfect for that much needed peace and quiet.

Minffordd Road, Abergele, LL22 8EW. Ysgol Sant Elfod Junior. Ffordd Y Morfa, Abergele, LL22 7NU. Cefn Meiriadog County Primary School. Abergele, LL22 9DS. Ysgol Talhaiarn. 3 Church Street, Abergele, LL22 8SD.

St George Church in Wales Primary School. Primrose Hill, Abergele, LL22 9BU. Betws Yn Rhos Controlled School. Abergele, LL22 8AW. Betws Yn Rhos Primary School, Abergele. A state school for boys and girls aged from 3 to Local authority: Conwy. Betws yn Rhos Primary School Betws yn Rhos Abergele LL22 8AP Rhif yr Ysgol: Dyddiad yr Arolygiad: 09/05/06 gan Phil Mostert Dyddiad Cyhoeddi:.

LL22 7NU: LL22 7NU: Ysgol Betws yn Rhos: Ysgol Betws yn Rhos Ysgol Betws Yn Rhos LL22 8AW: LL22 8AW: Ysgol Bro Cernyw: Ysgol Bro Cernyw Llangernyw LL22 8PP: LL22 8PP: Ysgol Bro Cernyw Community Centre: Ysgol Bro Cernyw Community Centre School Community Centre LL22 8PP: LL22 8PP: Ysgol Emrys Ap.

This property is located at Ty Mawr, Betws Yn Rhos, Abergele LL22 8AW and has an estimated current value of £, Unnamed road has 92 houses and flats on it with an average current value of £, compared to an average property value of £, for LL Ysgol Betws yn Rhos Here are the food hygiene ratings, address and Local Authority details for Ysgol Betws yn Rhos.

Address: Ysgol Betws yn Rhos Betws Yn Rhos Abergele LL22 8AW. Find Property Values for Ffordd Y Mynydd, Betws Yn Rhos, Abergele, LL22, want to know what homes are worth on Ffordd Y Mynydd, Betws Yn Rhos, Abergele, LL22 Houser has it all for you.

Get free estate agent valuations for your property. Finding home. This property is located at 1 Afon Felin, Betws Yn Rhos, Abergele LL22 8AW and has an estimated current value of £, Unnamed road has 91 houses and flats on it with an average current value of £, compared to an average property value of £, for LL Ysgol Gynradd Cynfran (mi.) Property description This Beautifully Presented SEMI DETACHED THREE BEDROOM FORMER CHAPEL is situated on the outskirts of Betws-yn-Rhos, set in a popular rural setting but within easy access of Abergele, Old Colwyn, Colwyn Bay and the A55 expressway.

Wheatsheaf Inn, Betws yn Rhos, LL22 8AW (Inspected Aug ) Winchmore Hotel, Mostyn Crescent, The Parade, Llandudno, LL30 1AR (Inspected Octo ) Y. Ysgol Reoledig San Sior Primrose Hill St. George Abergele LL22 9BU: 4: Ysgol Babanod Glan Gele: Glangele Infant School Ffordd Y Morfa Abergele Conwy LL22 7NU: 5: Ysgol Betws yn Rhos: Ysgol Betws Yn Rhos Betws Yn Rhos Abergele LL22 8AW: 6: Ysgol Bro Cernyw: Llangernyw Abergele LL22 8PP: 7: Ysgol Emrys Ap Iwan: Ysgol Emrys Ap Iwan Rhuddlan Road.

Ysgol Betws yn Rhos, Betws yn Rhos, Abergele, Clwyd LL22 8AP: Arolwg o dan Adran 9 o Ddeddf Addysg (Ysgolion) rhif ysgol: / dyddiad yr : date of inspection: 23rdth October [Lisa Jane Davies] on *FREE* shipping on qualifying offers.

These ratings are accurate as of Janu Conwy establishments with a one food hygiene rating summer (Image: Google Images). Betws Yn Rhos Abergele LL22 8AW. The property you are viewing is located at 6 Abergele Road, Betws Yn Rhos, Abergele LL22 8AF.

This is a Property with an estimated value of £, The average value of properties on Abergele Road, Betws Yn Rhos, Abergele, LL22 is £, while the overall average value of properties in LL22. Street map of ABERGELE ROAD in BETWS YN RHOS in ABERGELE in CLWYD in LL InJohn Marius Wilson's Imperial Gazetteer of England and Wales described Betws Abergele like this: BETTWS-ABERGELE, or Bettws-yn-Rhos, a hamlet and a parish in St.

Asaph district, Denbigh. The hamlet stands 3½ miles SW of Abergele r. station, and 9 W of St. Asaph; has a post office, of the name of BettwsAbergele, under Rhyl; and is. betws yn rhos ll22 8pl north wales stoves ltd unit 2 minafon industrial estate ll22 8aw jones trawlers ltd unit 4 minafon industrial estate mike joyce caravan repairs ltd store and premises unit 11 c j carpets ltd tan rallt caravan park rhyd-y-foel llanddulas ll22 8ee tan rallt holiday home park ltd yard at bryn rhodyn llanelian.

Ysgol Gymunedol Dolwyddelan Community School, Dolwyddelan, Betws y Coed, LL25 0SZ. Dim Sylwadau / No Comments AN1 BETWS YN RHOS Ystafell Fabanod/Nursery Room, Village Hall, Betws yn Rhos, LL22 8AW.

Dim Sylwadau / No Comments AN2 LLANELIAN YN RHOS the last election we used St Mary's Church Hall as we were unable to book St John's.Wheatsheaf Inn Dolwen Road, Betws-yn-Rhos, LL22 8AW. Accommodation Star Rating of Wheatsheaf Inn.

The actual star rating of Wheatsheaf Inn is 3G and has been provided by Visit may click this link for more information about Visit Wales's assessment criteria (External website will open in .Llanddulas Abergele LL22 8HB On the last visit, dated Friday May 29thLlanddulas Youth Club and Community Centre has been given a Food Hygiene Rating of Awaiting inspection Abergele Road Colwyn Bay Conwy LL29 8AW On the last visit, dated Thursday April 16thNorth Wales Police Headquarters Canteen has been given a Food Hygiene.